Pravila šolskega reda

Hišni red

Vzgojni načrt

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila o šolski prehrani

Pravila ravnanja na OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica v času zaznamovanem s COVID – 19