V letošnjem šolskem letu načrtujemo naslednje oblike šole v naravi in tečaje:

OBLIKA RAZRED
TERMIN KRAJ IZVEDBE
10-urni plavalni tečaj 1. maj 2021 Debeli rtič
Tečaj smučanja 2. januar ali februar 2021 Platak
20-urni plavalni tečaj 3. Čas in kraj bosta določena naknadno
Letna šola v naravi 4. 14. 6.  –  18. 6. 2021 Selce
Zimska šola v naravi
5. 21. 12.  –  24. 12. 2020 Kranjska gora
Naravoslovno – športni tabor
7. 21. 12.  –  23. 12. 2020 CŠOD Dom Rak, Rakov Škocjan
Naravoslovni tabor
8. 15. 3.  –  19. 3. 2021 CŠOD Vojsko