Vizija šole

V prihodnjih letih bomo ustvarjali varno, napredno, kakovostno in čuječe okolje vsem šoloobveznim otrokom ter jih opremljali z vsemi ključnimi kompetencami in znanji, potrebnimi za uspešno spoprijemanje s pomembnimi življenjskimi dogodki. Ne bomo predajali samo znanja, temveč želimo biti pomembna vzgojno-izobraževalna postaja v življenju mladih, s katere bodo odšli zrelejši, modrejši in srečnejši na nadaljnjo življenjsko pot.

Osnovna šola Antona Žnideršiča bo svojim učencem zagotavljala:

  • Kakovostno pridobivanje znanja in veščin, visoko usposobljen in strokoven kader z afiniteto po kar se da individualnem pristopu ter omogočanju napredka ali pomoči vsakemu učencu posebej.
  • Preverjene sodobne in učinkovite pedagoške pristope.
  • Razvoj novih z dokazi podprtih pedagoških pristopov in uporabo novih tehnologij v podporo učenju.
  • Povezovanje aktivnosti in projektov z lokalnim okoljem, ki bo lahko nudilo dodatno podporo pri razvoju potencialov, talentov pa tudi pri premagovanju ovir učencev.
  • Prostor za raziskovanje, spoznavanje in predstavitev različnih kultur, vrednot in načinov življenja, s katerimi bomo strmeli k temu, da bodo učenci odrasli v sprejemajoče, spoštljive in razumevajoče posameznike.
  • Kulturne, športne in druge obšolske dejavnosti, s katerimi bodo nekateri učenci razvili svoje talente, spet drugi pa spoznavali svoje zmožnosti in možnosti zabave.

Zaposleni Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica bomo zavezani k transparentnemu, složnemu in poštenemu delu, dobri komunikaciji in vložku svojih najboljših moči v to, da učencem predstavljamo vzor. Vse učence bomo obravnavali enakopravno ter bomo s spodbudo, energijo in znanjem poskušali vsakemu učencu predstaviti njegovo edinstvenost in posebno vrednost.

V svet želimo predati otroke, ki so, tudi s pomočjo našega doprinosa, postali zreli mladostniki, sposobni sprejemanja odgovornosti, sledenja svojim željam, ciljem ter vizijam, opremljeni s pogumom, močjo in željo po nadgradnji svojih talentov, sposobnostjo kritičnega mišljenja, razgledani, spoštljivi, iskreni, vedoželjni ter opremljeni z osnovnimi veščinami za spoprijemanje s stresom.

Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica namerava postati šola širokih razgledov, dobrih odnosov, kakovostnih pedagoških pristopov, odprtih, razgledanih in srečnih učencev ter zadovoljnih staršev.

Dostopnost