Pravila o šolski prehrani

Vloga za prijavo na šolsko prehrano

Pravilnik o financiranju šol v naravi (za letno šolo v naravi)

Kriteriji in postopki za dodelitev sredstev za subvencionirane šole v naravi (za letno šolo v naravi)

Vloga za subvencijo letne šole v naravi

Pravilnik o financiranju šol v naravi (za ostale šole v naravi)

Vloga za subvencijo za ostale šole v naravi