Trnovo

Trnovo je starejše naselje kot Bistrica, saj ga viri omenjajo že leta 1260. Do druge svetovne vojne je bilo to pretežno kmečko naselje. Leta 1814 so v naselju ustanovili ljudsko šolo, prvo na območju današnje ilirskobistriške občine; 1888. leta je bil zgrajen Samostan šolskih sester De Notre Dame, ki je postal pomembna šolska ustanova za dekleta. Trnovci so osnovali tudi hranilnico in posojilnico, zadružno mlekarno in Telovadno društvo Orel.

trnovo

Po razpadu Avstro-Ogrske monarhije (1918) je kraj z rapallsko pogodbo leta 1920 postal del Kraljevine Italije. Trnovo je postalo Torrenova, nazadnje pa so italijanske oblasti leta 1927 združile oba kraja (Ilirska Bistrica in Trnovo) v enotno občino z novim imenom Villa del Nevoso (Vas -kraj pod Snežnikom).

Dostopnost