Izbirni postopek za šolsko leto 2024/2025

IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV

  • pouk izbirnih predmetov se izvaja enkrat tedensko (ena ura pouka), pouk izbirnih predmetov tujega jezika pa dvakrat tedensko (dve uri pouka),
  • učenci so pri izbirnih predmetih ocenjeni s številčnimi ocenami od 1 do 5,
  • učenec, ki si je izbral izbirni predmet – tuji jezik (nemščina), lahko v soglasju s starši izbere še en enourni predmet,
  • v kolikor se k posameznemu predmetu ne bo prijavilo zadostno število učencev, se predmet ne bo izvajal. Učenci, ki so izbrali predmet, ki se ne bo izvajal, bodo prerazporejeni k drugim predmetom glede na razporeditev predmetov v eAsistentu.

Obvezni izbirni predmeti so učencem na voljo v tretjem izobraževalnem obdobju (7., 8. in 9. razred)

Vsebinske predstavitve izbirnih predmetov si lahko preberete na spodnjih povezavah za posamezni razred.

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 ZA 7. RAZRED

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 ZA 8. RAZRED

NABOR IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 ZA 9. RAZRED

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti ali delno oproščen izbire izbirnih predmetov. V tem primeru starši v eAsistentu, v desnem stolpcu, izberete prvo ali drugo ponujeno možnost in tako uveljavite delno ali popolno oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov in najkasneje do 30. 9. 2024 podate potrdilo o vpisu v glasbeno šolo za šolsko leto 2024/2025.

OBISKOVANJE IN OCENJEVANJE IZBIRNIH PREDMETOV

V primeru, da učenec obiskuje dva ali tri izbirne predmete, se znanje ocenjuje pri vseh predmetih. Vse ocene so vpisane tudi v spričevalo in upoštevane za napredovanje v naslednji razred.

POSTOPEK PRIJAVE

Prijavo k izbirnim predmetom opravite v okolju eAsistent za starše (povezava do video navodil).

Izbirni postopek bo v eAsistentu omogočen od 22.4. do 26.4. 2024.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenci lahko v mesecu septembru izbirni predmet še zamenjajo, vendar le pod pogojem,

  • da je pri predmetu, h kateremu želijo pristopiti še prostor
  • da urnik sovpada z učenčevim urnikom
  • da prestop k drugemu predmetu ne pomeni ukinitve starega izbirnega predmeta

Prošnjo za prestop k drugemu izbirnemu predmet starši pošljejo v pisni obliki po elektronski pošti v tajništvo šole najkasneje do 30.9.2024.

Nataša Olenik
v.d. ravnateljice                                                                   

Dostopnost