Anton Žnideršič

anton

Največji sloves si je pridobil kot čebelar. Pri njegovem delu mu je najbolj ustrezal Albertijev panj, ki pa ga je nenehno izpopolnjeval, tako dolgo, da je izumil nov panj. Na občnem zboru Slovenskega čebelarskega društva, katerega odbornik je bil od začetka, so pred prvo svetovno vojno sklenili, naj se imenuje Alberti – Žnideršičev panj ali kratko AŽ panj. Uporaba le – tega se je hitro razširila in je še danes pri čebelarjih v slovenskem prostoru na splošno v rabi. Za ta svoj panj je prejel okoli 20 plaket in odlikovanj.

hisa

Skupaj z družabnikom Valenčičem iz Trnovega je l. 1899 ustanovil za tiste čase veliko in moderno tovarno testenin, ki jo je imenoval “PEKATETE”, kar pomeni “Prva kranjska tovarna testenin”.

testenine
Dostopnost