Seznam knjig in pesniških zbirk za bralno značko:

1. razred

2. razred

3. razred

4. a razred

4. b razred

5. razred

6. – 9. razred

Oddelki s prilagojenim programom 2. in 3. razred

Oddelki s prilagojenim programom 5. in 6. razred