Jutranje varstvo, podaljšano bivanje in varstvo vozačev

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa organiziranega v okviru razširjenega programa osnovne šole. Določeno je z letnim delovnim načrtom, učnimi cilji in nalogami. V oddelke podaljšanega bivanja se vključujejo učenci prostovoljno na osnovi prijav, v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

  • samostojno učenje,
  • sprostitveno dejavnost,
  • ustvarjalno preživljanje časa in
  • prehrano.

Učenci v podaljšano bivanj prihajajo po končanem pouku, odhajajo pa z dovoljenjem učitelja po pisnih navodilih staršev.

Urnik podaljšanega bivanja:

Po končanem pouku sledi:

– kosilo,

– sprostitvena dejavnost do 14.00,

– popoldanska malica,

– pisanje domače naloge do 14.50,

– ustvarjalno preživljanje časa do 16.05.

  • Sprostitvena dejavnost

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev.  Dejavnosti potekajo v šoli, na športnem igrišču, v šolskem parku, v telovadnici, računalnici ali učilnici v obliki igre (športne, družabne, razvedrilne, socialne, rajalne, opazovalne), likovnega ustvarjanja, poslušanja glasbe, ogleda razvedrilno-izobraževalnih vsebin, branja, pogovora …

  • Samostojno učenje

Učna ura je namenjena pisanju domačih nalog in učenju, zato naj ne bi učenci odhajali v tem času domov. Starši svoje otroke počakajo v garderobi, saj drugače motijo dejavnosti vzgojno-izobraževalnega procesa (potrkate, pozdravite in nato počakate v garderobi).

  • Ustvarjalno preživljanje časa

Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami po njihovi izbiri.

Informacije za starše

Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem času: škarje, lepilo, barvice …

V času sprostitvenih dejavnosti boste z napisom seznanjeni, kje se nahajamo.

Ob 15.10 učence združujemo v učilnici v pritličju.

Če gredo otroci domov drugače kot običajno ali gredo domov sami, MORAJO učiteljici prinesti PISNO OBVESTILO STARŠEV, sicer jim odhoda NE DOVOLIMO.

SKUPINA

TERMIN

IZVAJALEC

1. skup. JUTRANJE VARSTVO 1. r

600 – 815

Nataša R., Marina V.

2. skup. JUTRANJE VARSTVO 2. – 5.r

700 – 815

dežurni učitelji

3. skup. JUTRANJE VARSTVO 6. – 7.r

700 – 815

dežurni učitelji

4. skup. JUTRANJE VARSTVO 8. – 9. r.

700 – 815

dežurni učitelji

1. skup. PODALJŠANO BIVANJE 1.r.

1155 – 1605

Mateja K., Adrijana K., dež. učitelj

2. skup. PODALJŠANO BIVANJE 2.r.

1155 – 1515

Marina V., dež. učitelj

3. skup. PODALJŠANO BIVANJE 3.r.

1155 – 1515

Marta R./Mojca P. B., dež. učitelj

4. skup. PODALJŠANO BIVANJE   4.r.

1240– 1515

Maja J. S., dež. učitelj

5. skup. PODALJŠANO BIVANJE   5.r.

1240– 1515

Petra S., dež. učitelj

6. skup. PODALJŠANO BIVANJE OPP

1155 – 1515

Nataša R.

1. skup. POP. VARSTVO VOZAČEV 6.-9.r.

1155 – 1415

dežurni učitelji

 

Dostopnost