Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa v osnovni šoli. Učenci se v te vključujejo prostovoljno. Šola učencem nudi neobvezne izbirne predmete v 4., 5. in 6. razredu. Učenci se lahko odločajo med:

  • drugi tuji jezik
  • umetnost
  • računalništvo
  • šport
  • tehnika

Neobvezni izbirni predmeti učencem omogočajo, da razvija svoje sposobnosti in interese.

IZVAJANJE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Pouk običajno poteka preduro, 5., 6. ali 7. uro. Učenci izbirajo med predmeti, ki so:

  • enourni: šport, umetnost, tehnika, računalništvo
  • dvourni: drugi tuji jezik

Učenci lahko izberejo največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov. Ko se učenec odloči za obiskovanje določenega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Prisotnost učence pri neobveznih izbirnih predmetih je za učence obvezna. Vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

OCENJEVANJE PRI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH

Neobvezni izbirni predmeti se znanje ocenjuje z ocenami od 1 do 5. Vse ocene so vpisane tudi v spričevalo.

NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE SKUPIN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Skupine učencev se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Posamezni predmet se v šolskem letu izvaja, če se zanj odloči najmanj 12 učencev, v primeru, da gre za edino učno skupino na šoli, sicer pa je za oblikovanje potrebnih prijavljenih najmanj 8 učencev.

Vsako skupino lahko obiskuje največ 28 učencev.

ZAMENJAVA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Zamenjava je možna le v mesecu septembru, vendar le v primeru, da zamenjava ne ogrozi obstoja skupine oziroma do zapolnitve mest v drugi skupini.