Projekt Mreža šol Parka Škocjanske jame 2020/2021

V projekt, ki združuje naravoslovne in družboslovne aktivnosti smo vključeni že od leta 2003.

Učenci se izobražujejo na predavanjih, organiziranih s strani Parka Škocjanske jame, na katerih sodelujejo univerzitetni profesorji, strokovni delavci parka, lokalni predavatelji, ki se samoiniciatvno in ljubiteljsko ukvarjajo z lokalno botaniko, etnologijo…

Učenci bodo letos aktivno sodelovali na več področjih:

  • Kongres mladih raziskovalcev bo potekal s predstavitvijo raziskovalnih nalog maja 2020. Naloge bodo s področja »zelena infrastruktura«.
  • Osmi marec bomo skupaj praznovali in posvetili delu žensk na vrtu. Učenci bodo anketirali, intervjuvali ter zbirali razne podatke o delu na vrtu nekoč in ga primerjali z delom danes.
  • Za učitelje, ki sodelujejo v projektu bo potekala strokovna ekskurzija na Planinsko polje s temo: Stoječi vodni ekosistemi. Delo na terenu bo potekalo pod vodstvom profesorjev biotehniške fakultete Ljubljana.
  • Obeležili bomo 2. februar, ki je svetovni dan mokrišč s predavanjem za učence predmetne stopnje. Predevali bodo strokovni delavci parka, ki sodelujejo kot predstavniki Slovenije okviru Ramsarske konvencije o mokriščih.
  • Zadnji teden v januarju se bomo pridružili DOPSS (Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) in opazovali ptice stalnice v domačem kraju.
  • Ptice selivke bomo opazovali v spomladanskem času v okviru projekta: »Spring alive«.
  • Sodelovali bomo v kvizu, ki ga organizirajo naravni parki Slovenije, ki združujejo narodni park, vse tri regijske parke ter vse krajinske parke Slovenije. Učenci rešujejo naloge preko spleta. Letošnja tema so jamske živali.
  • Podrobneje bomo spoznali tudi biosferna območja v Sloveniji.

Nazaj na projekti.