Iz šolske kronike

1992/93

Uvajanje sodobnih oblik in metod dela pri pouku (podaljšano opismenjevanje, integriran pouk, nivojski pouk, fakultativni pouk).

Šolska dramska skupina – igrica Modra kapica.

Zgodovinski krožek – srebrno priznanje za raziskovalno nalogo Kulturni spomeniki in njihov pomen.

Izdelava lesenih tablic za drevesne vrste, grmovnice in druge rastline v Kindlerjevem parku.

Zbiranje gradiva o sokolski organizaciji, priprava razstave Ilirski sokol 1867-1933.

 

1993/94

Šolska dramska skupina – igrica Sapramiška.

Priključitev vseslovenski akciji »Slovenija otrokom v Bosni in Hercegovini« (zbiranje šolskih potrebščin in denarnih sredstev).

23. aprila – dan odprtih vrat, prikaže se potek pouka in drugih dejavnosti.

1993Zgodovinski krožek – zlato republiško priznanje za nalogo Turizem v domačem kraju.

V Sokolskem domu priprava razstave o zgodovini športa v občini.

 

1994/95

Adaptacije šole in gradnja povezovalnega dela med tremi ločenimi stavbami.

Pridobitev statusa »Osrednja šola za uvajanje računalništva pri pouku matematike«; pridobitev sodobne računalniške učilnice.

1994

Predstavitev dejavnosti na področju računalništva na INFOS-u in na Dnevih slovenskega izobraževanja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Predstavitev igrice Županova Micka na Dnevih slovenskega izobraževanja.

Začetek izvajanja projekta »Petra – uvajanje računalnika v pouk v 5. razredu«.

 

1995/96

Dokončanje šolske stavbe (prek 1000 m2 novih površin).

29. september — svečana otvoritev novozgrajenega dela šole z bogatim kulturnim programom.

1995Priključitev na internet in postavitev prve šolske spletne strani.

Prvič organiziran tridnevni naravoslovni tabor za osmošolce na Mašunu.

 

1996/97

Vključitev v mednarodni projekt »Eko šola kot način življenja«.

Začetek računalniške obdelave gradiv v šolski knjižnici.

31. januarja proslava ob 5. obletnici ustanovitve šole in slovenskem kulturnem prazniku s projektom, imenovanim »Prešeren in njegov čas«.

1996-1

V okviru RO/2 sodelovanje na INFOS-u v Ljubljani – predstavitev dejavnosti na področju računalniškega opismenjevanja.

Sodelovanje mladinskega pevskega zbora na slavnostni seji Državnega sveta ob dnevu državnosti.

1996-2Gostitev delegacije mladih švedskega Rdečega križa.

Zgodovinski krožek – zlato priznanje za raziskovalno nalogo Kamen domačega kraja.

 

1997/98

Decembra slavnosten dobrodelni Miklavžev ples, na katerem se zbirajo sredstva za socialno šibkejše.

Šoli se priključi Organizacijska enota Ljudska univerza.

Predstavitev računalniške dejavnosti na INFOS-u v Ljubljani.

Sodelovanje z Zavodom za gozdove – začetek urejanja šolske gozdne učne poti.

Skupaj s čebelarskim društvom šola organizira prireditev v počastitev 50. obletnice smrti Antona Žnideršiča in 90. obletnice Čebelarskega društva Ilirska Bistrica. Prireditve se udeležita hči Antona Žnideršiča, Alenka Mikačič, in vnukinja Marija Drofenik.

1997-123. aprila se svečano podpiše Eko listina, 5. junija Štefka Kučan izroči šoli Eko zastavo.

1997-2Predstavitev šole v oddaji »Sredin rompompom« na Radiu 94.

V okviru tekmovanja Mladi tehnik izdelava raziskovalne naloge »Izdelava papirnatih rož«.

Delavnica za nadarjene na Medvedjem Brdu.

 

1998/99

Predstavitev raziskovalne naloge »Ilirska Bistrica med 1. svetovno vojno« in sodelovanje na Dnevih slovenskega izobraževanja v Cankarjevem domu.

Priključitev Enote vrtec.

Ministrstvo za šolstvo in šport odobri izvajanje programa osnovne šole s prilagojenim programom tudi v 7. in 8. razredu.

Sodelovanje na mednarodnem Eko srečanju na Brdu pri Kranju.

Vključitev v inovacijski projekt »Uvajanje žepnega računala v pouk matematike v 6. in 7. razredu«.

Predstavitev dejavnosti na sejmu INFOS.

Izveden projekt »Dovolj sonca za vse«, povezan s praznovanjem 20-letnice oddelkov s prilagojenim programom.

1998-1 Šola se predstavi na Radiu Slovenija v oddaji Sobotna raglja.

1998-2Eko šola: meseca maja gostitev mentorjev iz cele Slovenije.

 

1999/2000

Dograditev dveh učilnic in začetek izvajanja devetletnega programa v 1. razredu.

Odprtje stalne razstave slikarke Stanke Jenko.

Vključitev v športni program Zlati sonček in Krpan ter v Šolsko košarkarsko ligo (ŠKL).

1999-1 Predstavitev šole na Eko bazarju v Ljubljani in na Eko sejmu v Celju.

Vključitev v mednarodni projekt »Parka Škocjanskih jam«.

Vzpostavitev računalniškega omrežja na šoli.

Na šoli izveden projekt »Ob bistrem potoku je mlin«.

1999-2

 

2000/01

Ureditev parkirišča in športnega igrišča.

Sodelovanje na Dnevih tehnične kulture v Ljubljani z izdelavo papirnatih rož.

2000 Novinarski krožek predstavi šolo v oddaji »Šolski dan« na Radiu Koper.

Gostitev državnega tekmovanja v Veseli šoli.

Organizacija državnega tekmovanja za Vegovo priznanje.

Projekt »Umetniki domačega kraja« ob 200-letnici smrti Franceta Prešerna – zaključna prireditev »Pusti peti moj’ga slavca«.

 

2001/02

Dramski krožek – uprizoritev igrice Žogica nogica.

Predstavitev dela šolskega parlamenta in dejavnosti Eko šole na dveh sejah Državnega sveta.

Šoli dodeljeno občinsko priznanje »Moja dežela – lepa in gostoljubna« za lepo urejeno okolico.

Organizacija državnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje.

2001-1

12. aprila javna prireditev ob 10. obletnici ustanovitve.

2001-2

V okviru tekmovanja Mladi tehnik izdelava raziskovalne naloge »Sedlarstvo — izumirajoča obrt«.

Organizacija promocijske akcije Zlati sonček v sodelovanju s Športno zvezo in Zavodom RS za šolstvo.

Ob občinskem prazniku šola prejme spominsko listino za desetletno uspešno sodelovanje.

Vključitev v projekt Preverjanje in ocenjevanje znanja pri matematiki — sestava pisnih preizkusov znanja.

 

2002/03

Zbiranje podatkov o zgodovini, navadah in običajih, značilnih za našo okolico – projekt »Od tam, kjer smo doma«, zaključna predstavitev 17. januarja.

2002Eko šola: pričetek ločenega zbiranja odpadkov; predstavitev dejavnosti na Državnem svetu mladih v slovenskem parlamentu.

Zgodovinski krožek – predstavitev projektne naloge »Kako so včasih prali na wodi« v knjižnici Makse Samsa.

 

2003/04

Dokončanje in ureditev športne dvorane (prostori pod tribunami).

V znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru predstavitev naloge »AŽ- panj in metode dela z njim«.

2003-1Mreža šol Parka Škocjanske jame: predstavitev projekta Mokrišča od gore do morja.

2003-2Sodelovali na občinski proslavi ob kulturnem prazniku s programom »Učna ura s Prešernom«.

Ob 130-letnici rojstva Antona Žnideršiča se pred šolo postavi njegov doprsni kip; šola s prireditvijo obenem obeleži dan državnosti.

2003-3ŠKL: akrobatsko-navijaška skupina Vevrce postane državni prvak.

2003-4

 

2004/05

Januarja predstavljen zaključek projekta »Spoznavajmo ljudske običaje —vizita«.

2004ŠKL: akrobatsko-navijaška skupina Vevrce že drugič državni prvak.

Eko šola: predstavitev na sejmu Narava zdravje v Ljubljani in v Parku Škocjanske jame.

Šola prejme priznanje Občine za najbolj urejeno okolico in priznanje Turistične zveze Slovenije Pečat gostoljubnosti.

Organizacija državnega tekmovanja plesnih, navijaških in akrobatskih skupin.

 

2005/06

Obeleži se 10. obletnica sodelovanja v projektu Eko šola.

ŠKL: Vevrce še tretjič državni prvaki.

Sodelovanje pri odkritju plošče v spomin na partizansko bolnišnico v Zalesju v Brkinih.

2005Vključitev v mednarodni projekt Mladi in migracije.

Ob koncu šolskega leta predstavitev celoletnih šolskih dejavnosti na javni prireditvi.

Začetek bolj sistematičnega dela z nadarjenimi učenci – organizacija različnih dejavnosti s področja naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja, umetnosti, tehnike in ročnih spretnosti (ponujene vsem zainteresiranim učencem).

 

2006/07

Eko šola in Mreža šol Parka Škocjanske jame: dejavnosti »Skriti zaklad« (odkrivanje kakovosti vode v reki Reki); »Rojstvo nekoč« (dogajanje, povezano z rojstvom otroka); razstava o rastlinstvu suhih kraških travnikov.

2006-1Delavnice za nadarjene na Livških Ravnah.

Na natečaju »Naj izdelek« nagrada za najboljše izdelke.

Vključitev v projekt Rastem s knjigo – podpora razvoju bralne kulture na različnih starostnih stopnjah.

Vključitev v projekt »Comenius 1 —šolsko partnerstvo«.

Javna prireditev ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti.

2006-2

 

2007/08

Adaptacija šolske kuhinje.

Eko šola: predstavitev na sejmu Altermed v Celju s temo Zdravje iz lonca stare mame.

Park Škocjanske jame: sodelovanje pri projektu »Kuhinje nekoč«.

V maju prvič organiziran Dan druženja treh generacij: pohod ob reki Reki ter različne športno-zabavne igre; zaključek s prireditvijo v športni dvorani.

ŠKL: nogometna fantovska in dekliška ekipa – 2. mesto.

Vključitev v mednarodni projekt FIT Slovenija – gibalne dejavnosti za zdravje otrok.

Uprizoritev igrice »Pika Nogavička«.

Organizacija državnega tekmovanja iz kemije.

Šolska knjižnica postane polnopravna članica sistema Cobiss.

Humanitarne akcije: »Revščina po svetu in pri nas« – zbrane potrebščine za šolo v Zambiji; denarna sredstva za vrtec v Železnikih ter za akcijo Pediatrične klinike »Rdeči noski«.

2007

 

2008/09

Projekt »Kuhanje nekoč« zaključen s kulturno prireditvijo; izdelava knjižice »Stare rihte«; zbirke starih receptov iz Bistriškega.

2008Ustanovljen šolski sklad za zbrana sponzorska in donatorska sredstva ter sredstva, pridobljena z različnimi aktivnostmi na šoli (zbiranje starega papirja, srečelov, Miklavžev sejem …); sredstva namenjena nakupu nadstandardne opreme in pomoč socialno šibkim učencem.

Obnovitev šolske strehe po toči v avgustu.

Začetek izvajanja fleksibilnega predmetnika.

Eko šola: vključitev petošolcev v mednarodni projekt »Progreens« preko Zavoda RS za šolstvo.

ŠKL: skupaj z OŠ Jelšane dekliško-fantovska ekipa v malem nogometu – tretje mesto.

Igrica »Juha iz žeblja«, udeležba na območnem srečanju gledaliških skupin.

Vključitev v projekt Razvoj didaktike v procesu ocenjevanja znanja.

Športno družabne aktivnosti in prireditev na šolskem igrišču ob Dnevu druženja treh generacij.

2008-2V Ljubljani zaključek projekta Mladi in migracije; naši nekdanji učenci nas zastopajo na mednarodnem zaključnem srečanju v Stavangerju na Norveškem.

2008-3Foto: Oskar Štrajn

 Sodelovanje na prireditvi ob obisku britanske kraljice Elizabete II. in vojvode Edinburškega v Lipici.

Organizacija državnega tekmovanja v rokometu.

Gostitelji državnega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni.

Obisk ekipe Radia Koper z Modrim dirkačem – prenašanje dogajanja prvega šolskega dne v živo.

Sodelovanje oddelkov prilagojenega programa na mednarodnem festivalu »Igraj se z mano«.

 

2009/10

Vključitev v projekt »Podpora učiteljem pri izvajanju prilagoditev učencem z učnimi težavami pri matematiki«.

Vključitev v projekt »Shema šolskega sadja«.

Eko šola: učenje varnega ravnanja s hrano in spodbujanje pitja vode in limonade; sodelovanje v vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo.

Mreža šol Parka Škocjanske jame: »Peka nekoč«; »Biosferno območje Kras« – sodelovanje na 1. kongresu mladih raziskovalcev.

2009-1Otroški pevski zbor prvič uvrščen med najboljše primorske otroške zbore.

Ponovno priznanje za najlepše urejen zavod v občini.

Občinski svet – sklep o izločitvi Enote vrtec iz OŠ AŽ.

Igrica »Kralj v časopisu«, udeležba na območnem srečanju gledaliških skupin.

Dan druženja treh generacij – športne in družabne aktivnosti ter predstavitev celoletnih dejavnosti na prireditvi v športni dvorani.

Projekt »Gospod Bonton«: čistoča, skrb za zdravje, pravila lepega vedenja; zaključek s prireditvijo in razstavo izdelkov.

2009-2

 

2010/11

Ureditev dveh učilnic prilagojenega programa in prenovitev sanitarij v spodnji stavbi.

Postavitev učilnice na prostem.

2010Vključitev v projekt E-šolstvo.

Na gradu Prem zaključek projekta »Biodiverziteta med naravo in kulturo —drevesa skozi čas«.

Eko šola: predstavitev na sejmu Altermed.

Prireditev ob namestitvi dvigala, namenjenega gibalno oviranim učencem.

Starejši otroški pevski zbor na tekmovanju v Novi Gorici – zlato priznanje.

Miklavžev sejem – zbiranje sredstev za šolski sklad.

Mreža šol Parka Škocjanske jame: predstavitev raziskovalnega dela »Žetev nekoč«; sodelovanje na 2. kongresu mladih raziskovalcev z raziskovalnimi nalogami na temo žitni pleveli.

Akcija »Deset minut za branje«- vključeni učenci in vsi zaposleni.

Učenci oddelkov s prilagojenim programom – sodelovanje na prireditvi »Igraj se z menoj« v Ljubljani.

Igrica »Čirenčaj in juha kokos pokos«, udeležba na območnem srečanju gledaliških skupin.

Organizacija državnega tekmovanja iz kemije.

Šolska folklorna skupina – nastopi na številnih šolskih in občinskih prireditvah.

2010-2Vključitev v projekt Zdrav življenjski slog.

Projekt »Slovenija praznuje 20. rojstni dan« – ob Dnevu druženja treh generacij prireditev v športni dvorani.

2010-3

Dostopnost