Šolski sklad

Na naši šoli smo pred štirimi leti oblikovali Šolski sklad, s katerim zbiramo sredstva za financiranje nadstandardne opreme, dejavnosti za nadarjene otroke ter socialne pomoči posameznikom.

Poleg sredstev, ki jih učenci, delavci ter starši v Šolski sklad zberemo z lastnim delom (zbiralne akcije starega papirja in drugega odpadnega materiala, srečelov, Miklavžev sejem,..), Šolski sklad pridobiva sredstva tudi od donatorjev in sponzorjev.

V zadnjem letu zaznavamo vse več socialnih stisk družin, zato smo se odločili, da bomo večino sredstev namenili za socialne pomoči našim učencem. Želimo si, da bi imeli vsi učenci enake možnosti in bi se vsi lahko udeležili tudi tistih aktivnosti, ki niso sestavni del obveznega programa, pomenijo pa obogatitev in višjo kvaliteto šolskega dela (šole v naravi, tabori za nadarjene učence, ekskurzije v tujino…).

V zahvalo za sodelovanje lahko namenimo:

– prostor za transparent v šolski športni dvorani, ki je tudi v popoldanskem času in ob koncu tednadobro obiskana,

– objavo imena oz. logotipa na šolski spletni strani.

Sprejemamo tudi materialno pomoč v obliki izdelkov in promocijskih daril, ki jih uporabimo za obdaritev razreda, ki zbere največ starega papirja ali za Miklavžev sejem.

Finančni prispevek lahko nakažete na TRR: 01238-6030653312, s pripisom »za šolski sklad«.  

Dostopnost