RAZRED
TEMA IZVAJALEC TERMIN
Šolski novinci Predstavitev življenja in dela na šoli, predavanje Razvojne značilnosti šestletnikov Ravnateljica in psihologinja maj
1. razred

Organizacija pouka v 1.r., predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja

Branje

Tematski RS; šola v naravi

 

 

razredničarki

specialna pedagoginja

zunanji izvajalec, razredničarki

 

september

januar

januar, februar

2. razred

Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja

 

Tematski RS, tečaj plavanja

razredničarki

 

zunanji izvajalec, razredničarki

september

 

januar, februar

 

3. razred

Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja,

 

Tematski RS, šola v naravi

razredničarki

 

zunanji izvajalec, razredničarki

september

 

januar, februar

 

4. razred

Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja

 

Tematski RS; letna šola v naravi

razredničarki

 

zunanji izvajalec, razredničarki

september

 

januar, februar

5. razred

 

 

 

Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja, šola v naravi

 

Tematski RS; delo z nadarjenimi učenci

razredničarki

 

 

zunanji izvajalec, razredničarki

september

 

 

januar, februar

6. razred

 

 

 

Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja

 

Tematski RS

razredničarki

 

 

zunanji izvajalec

september

 

 

januar, februar

7. razred

Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja, Šola v naravi CŠOD

 

Tematski RS

razredničarki

 

 

zunanji izvajalec

september

 

 

januar, februar

8. razred

 

Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja; CŠOD- življenje v naravi

 

Tematski RS

razredničarki

 

 

zunanji izvajalec razredničarka

september

 

 

januar, februar

9. razred

 

Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja. Uvod v poklicno usmerjanje

 

Tematski RS; Informacije o vpisu v srednje šole

razrednika in psihologinja

 

 

zunanji izvajalec psihologinja

 

september

 

 

 

januar, februar

 

OPP

Predstavitev LDN, predstavitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja

 

Tematski RS, šola v naravi

 

razredničarki

 

zunanji izvajalec in razredničarki

september

 

januar, februar

TEMATSKI RODITELJSKI SESTANKI – predvidoma v prvih dveh mesecih leta 2019, izvedeno v dveh terminih, ločeno za 1. do 5. razred in 6. do 9. razred na teme povezane z varno rabo interneta.