VARNO S SONCEM

VARNO S SONCEM

Vodja projekta: Zdenka Vičič Pugelj

Cilj tega projekta je ozaveščanje učencev, staršev in vseh ljudi o vplivu sončnih žarkov na zdravje ljudi in o zaščiti pred njimi. V šolskem letu 2022/23 bomo vključili v projekt Varno s soncem učence prve in druge triade ter učenci OPP NIS. Dejavnosti bodo potekale med poukom, v času podaljšanega bivanja in v različnih dnevih dejavnosti preko celega šolskega leta, vključno s šolo v naravi.

Dostopnost