MREŽA ZDRAVIH ŠOL

MREŽA ZDRAVIH ŠOL

Vodja projekta: Maja Vičič Jagodnik

Naša šola je že vrsto leto vključena v projekt Slovenska mreža zdravih šol. Zdravje je pojem oz. stanje, ki nas spremlja od rojstva do smrti in lahko bistveno vpliva na kakovost našega življenja, blaginjo skupnosti, razvoj države in usodo planeta.

Ideja za mrežo šol, ki promovirajo zdravje, je dozorela pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije že v 80. letih prejšnjega stoletja. Slovenska mreža zdravih šol (SMZŠ) je članica Evropske mreže zdravih šol (SHE mreže) že od leta 1993.

Šole, ki vstopamo v mrežo zdravih šol, smo se zavezale, da bomo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo obeležili svetovni dan zdravja in ostale pomembnejše dneve, povezane z zdravjem. Skozi celotno leto bomo posvetili pozornost aktivnostim, ki podpirajo zdravje učencev (gibanje, zdrava prehrana, dejavnosti usmerjene v duševno zdravje) in zdravje delavcev šole. Skrbeli bomo za prijetno delovno in učno okolje.

Trudili se bomo tudi za nadaljnje uspešno in inovativno sodelovanje z zdravstvenim domom Ilirska Bistrica, posebej z  njihovim oddelkom Zdravstvena vzgoja mladine.

Podpirali bomo vse aktivnosti, povezane z zdravjem naše skupnosti.

Rdeča nit zdravih šol v šolskem letu 2022/2023 je »Mi vsi za lepši, boljši jutri.” 

Nazaj na projekti.

Dostopnost