Učbeniški sklad

Izposoja učbenikov 

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je šola ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo. Učenci si izposodijo učbenike brezplačno.

Šola vsako leto najkasneje do konca maja evidentira potrebe po izposojenih učbenikih in pravočasno nabavi nove učbenike.

 Naročilnice za delovne zvezke in seznami potrebščin so na voljo v poslovalnicah:

  1. DZS v Postojni in Kopru
  2. Kakež d.o.o., Trubarjeva ul. 3, Ilirska Bistrica (Mladinska knjiga)

Izbrano gradivo lahko naročite tudi preko spletnega naročanja na strani:

  1. Kopija Nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=aw&pmid=bdz9cjpekjgf
  2. go2school: https://osazilb1.splet.arnes.si/files/2024/06/Spletne-povezave-do-narocilnic-solskih-potrebscin-za-leto-2024.pdf

Šolski učbeniški sklad vodi knjižničarka Gabriela B. Blokar.

Dostopnost