ŠOLSKA SHEMA

ŠOLSKA SHEMA

                                    solska_shema

Vodja projekta: Vera Frank

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Znano je, da prebivalci Slovenije v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih vrednosti sadja in zelenjave, kar pogosto vpliva kot dodaten dejavnik pri pojavu številnih kroničnih obolenj in prezgodnje smrti.

Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava, pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravne, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebuje večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas.

Šolska shema je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.

Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa.

Sadje, ki ga delimo s finančno podporo Evropske unije t.i.  iz  »šolske sheme«,  bomo na šoli delili ob torkih in četrtkih. Sadno malico dobijo učenci v razredih.

Sadje je dar narave, zelenjava pa naravno zdravilo, zato želimo, da se učenci ob sadni malici učijo tudi kulture prehranjevanja in spoštljivega odnosa do hrane.

Nazaj na projekti.

Dostopnost