Projekt “Rastem s knjigo 2020/2021”

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zveza splošnih knjižnic so tudi letos  pripravili projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, v katerega se je vključila tudi naša šola. Projekt se je začel 8. septembra na mednarodni dan pismenosti in je del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih starostnih stopnjah. Šola bo ob sodelovanju kulturnega koordinatorja (Gabriela B. Blokar) pripravila program izvajanja projekta, tako kot vse šole v državi pa bodo učenci 7. razreda v okviru pouka obiskali osrednjo splošno knjižnico, kjer jim bodo knjižničarji predstavili delovanje knjižnice ter podarili na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo.

V šolskem letu 2020/21 se je izvedba projekta premaknila na kasnejše obdobje, zato bomo za naslov knjige izvedeli naknadno.

Nazaj na projekti.