MEDGENERACIJSKO BRANJE

MEDGENERACIJSKO BRANJE

Vodja projekta: Gabi Boškin Blokar

Šolska knjižnica že vrsto sodeluje v projektu Medgeneracijsko branje mladinskih knjig, ki se izvaja s podporo Javne agencije za knjigo RS in Društva Bralna značka. Društvo Bralna značka Slovenije želi s projektom povezati skupine mladih bralcev in odrasle bralce v istem kraju. S tem želi spodbuditi medgeneracijsko branje literature in hkrati promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo. Osrednji cilji projekta je izmenjava mnenj o literaturi, primerjava osebnih izkušenj (tudi obujanje spominov), predvsem pa razvijanje medgeneracijske izmenjave mnenj in povezovanje udeležencev različnih starosti. V naši šolski knjižnici smo se v okviru projekta redno srečevali na pogovorih ob mladinskih leposlovnih delih. Tudi v šolskem letu 2022/23 načrtujemo več podobnih srečanj s starejšimi bralci, k projektu pa smo povabili učitelje, starše ter stare starše.

Nazaj na projekti.

Dostopnost