Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja.

Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole, zunanji sodelavci v  okviru klubov in društev ter zainteresirani starši.

Da bi šola lahko razvila različne interese učencev, organizira naslednje interesne dejavnosti:

INTERESNA DEJAVNOSTMENTOR
1. KOLESARSKI IZPITIR. Udovič, M. Grahor, učit. 4., 5. razredov
2. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence 1.razredH. Primc, M. V. Jagodnik
3. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence 2.razredI. Boštjančič, M. Rolih
4. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence 3.razredD. Glavaš
5. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence 4.razredD. Čekada, Z. V. Pugelj
6. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence 5.razredD. B. Kaluža, N. Jagodnik
7. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence OPPI. Muha in K. Đurković
8. LOGIKA 4. in 5. razredL. Jenko
9. LOGIKA 6. – 9. razredN. Olenik
10. BRALNA ZNAČKArazredniki, slavisti
11. ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA in KNJIŽNI MOLJS. Ličan, A. Hofman
12. ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 3. in 4. razredV. Husu
13. NEMŠKA BRALNA ZNAČKA IN KNJIŽNI MOLJS. Ličan
14. MEDGENERACIJSKO BRANJEG. B. Blokar
15. JAZ PA BEREM 4., 5. in 6. PP NISI. Muha
16. S KNJIGO V SVETN. Rolih
17. ŠOLSKA PLANINSKA SKUPINA D. Dekleva, S. Ličan
18. PLEZANJED. Darinka, Planinsko društvo
19. OTROŠKI IN MLADISNKI PEVSKI ZBORE. Sedmak, V. Husu
20. ORFOVA SKUPINAN. Jagodnik
21.KROŽEK RDEČEGA KRIŽAD. Gržina, zunanji sodelavci
22. ANGLEŠKE URICE 3. razredV. Husu
23. EKO KROŽEK 3., 4. in 5. razredM. V. Jagodnik
24. KROŽEK ŠPORTA 1. razredM. J. Mavrič
25. KROŽEK ŠPORTA 2. razred M. J. Mavrič
26. KROŽEK ŠPORTA 3. razred M. J. Mavrič
27. HIPHOP, POP, LATINO (2. – 6. razred)B. Jenko, S. Ličan
28. FOLKLORA 1.-5. razredM. Rolih, I. Boštjančič
29. PRIPRAVE NA RAZLIČNA TEKOVANJAučitelji mentorji
30. VESELA ŠOLAZ. V. Pugelj
31. LITERARNE URICE (4.-5. razred)D. B. Kaluža
32. ANIMACIJE, USTVARJALNE DELAVNICET. Vičič
33. DRAMSKI KROŽEKT. Hozner
34. DRAMSKI KROŽEK 4. in 5. razredM. Kosič
35. LIKOVNI KROŽEK 4. in 5. razred D. Čekada
36. SATJEH. P. Rosa
37. NOVINARSKI KROŽEKA. Hofman
38. PRAVLJIČNO-GIBALNE URICE 1. in 2. razredA. Kocjančič
39. PARK ŠKOCJANSKE JAMEM. Hrovatin, N. Baša, V. Frank, N. Jagodnik, B. Frank, D. B. Kaluža
40. ROČNA DELA N. Baša

Časovno razporeditev posameznih dejavnosti si učenci lahko ogledajo na oglasnih deskah šole.