Interesne dejavnosti

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim več raznovrstnih možnosti, s katerimi bodo na osnovi lastnih želja razvijali svoje sposobnosti. Interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole, zunanji sodelavci v okviru klubov in društev ter zainteresirani starši.

Učenci lahko izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi: INTERESNE DEJAVNOSTI

Časovno razporeditev posameznih dejavnosti si učenci lahko ogledajo na oglasnih deskah šole.

Dostopnost