USTVARJALNI IN PODJETNI

USTVARJALNI IN PODJETNI

Vodja projekta: Damjana Benigar Kaluža

Na šoli smo se prijavili naj Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/2023, ki ga je objavila SPIRIT Slovenija ter pridobili sredstva za financiranje dveh sklopov aktivnosti, ki jih bomo v tem šolskem letu izvedli z učenci od 6. – 9. razreda.

  1. START UP VIKEND: na katerem bodo učenci sestavili ekipe ter začeli razvijati poslovne ideje ter predstavljali poslovne modele Canvas. Namen Start up vikenda je, da se učenci učijo timskega dela, sodelovanja in komuniciranja.
  • OBŠOLSKA/INTERESNA DEJAVNOST: USTVARJALNO PODJETNIŠKI KLUB: v okviru katere bodo ekipe nadaljevale z razvojem idej, ki so jih generirali na start up vikendu. Učenci bodo poglobili elemente poslovnega modela, razvijali podjetniške kompetence, raziskovali trg, izvedli potrebne pogovore in intervjuje, intervjuje s kupci in preverili potencialni trg. Namen aktivnosti je, da učenci razvijejo svoje podjetniške spretnosti, se naučijo komunicirati, presežejo navidezne omejitve, poskusijo prodati storitev/produkt in se naučijo prenesti zavrnitve. Zelo pomemben del je tudi izračun stroškov in pojmovanje kaj izvedba neke storitve oz. proizvodnja produkta pomeni v praksi.
Dostopnost