V letošnjem šolskem letu bomo učence pripravljani na naslednja tekmovanja:

 

TEKMOVANJE V ZNANJU

ŠOLSKO .

REGIJSKO

DRŽAVNO

Vodja     .

Tekmovanje za Vegovo priznanje
21. 3. 2019 13. 4. 2019 M. Grahor
Tekmovanje za Stefanovo priznanje 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019 E. Hrvatin in   A. Kuret
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019 G. B. Blokar
Tekmovanje iz logike 27. 9. 2018 20. 10. 2018 N. Olenik
Tekmovanje za Preglovo priznanje 21. 1. 2019 30. 3. 2019 M. Hrovatin
Tekmovanje v znanju angleščine 7.r 31. 1. 2019 28. 2. 2019 S. Ličan
Tekmovanje v znanju angleščine 8.r 15. 10. 2018 19. 11. 2018 A. Hofman
Tekmovanje v znanju angleščine 9.r 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019 S. Ličan
Tekmovanje v znanju zgodovine 4. 12. 2018  5. 2. 2019 16. 3. 2019 N. Baša
Tekmovanje za Proteusovo priznanje 17. 10. 2018 30. 11. 2018 N. Šircelj
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 12. 10. 2018 17. 11. 2018 N. Šircelj
Tekmovanje v znanju geografije 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019 B. Frank
Vesela šola 13. 3. 2019 10. 4. 2019 Z. V. Pugelj in S. Kosič
Zlata Kuhalnica* 9. 10. 2018 V Frank

*Regijsko tekmovanje je bilo izvedeno v maju 2018, naslednje regijsko pa bo v maju 2019.