Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja.

Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole, zunanji sodelavci v  okviru klubov in društev ter zainteresirani starši.

Da bi šola lahko razvila različne interese učencev, organizira naslednje interesne dejavnosti:

 1. KOLESARSKI IZPIT (mentorji: M. Prelec in učiteljici 4. razredov),
 2. RAČUNALNIŠKI KROŽEK za učence 3. razreda (mentorica: D. Glavaš),
 3. LOGIKA 4. in 5. razred (mentorica: L. Jenko),
 4. BIOLOŠKO-EKOLOŠKI KROŽEK (Mentorica: N. Šircelj),
 5. GEOGRAFSKI KROŽEK + PŠJ (Mentorji: B. Frank, N. Jagodnik, N. Šircelj in D. B. Kaluža),
 6. BRALNA ZNAČKA (Mentorji: razredniki in slavisti),
 7. ŠOLSKA PLANINSKA SKUPINA (Mentorice: M. Rolih, D. Dekleva in S. Ličan),
 8. LOGIKA 6. do 9. razred (mentorica: N. Olenik),
 9. OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR (Mentorici: E. Sedmak in M. J. Slosar),
 10. KROŽEK RDEČEGA KRIŽA (Mentorji: D. Gržina in zunanji sodelavci),
 11. ORFFOVA SKUPINA (Mentorica: N. Jagodnik),
 12. ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA IN KNJIŽNI MOLJ (Mentorice: S. Ličan. A. Hofman in V. Husu),
 13. NEMŠKA BRALNA ZNAČKA IN KNJIŽNI MOLJ (Mentorica: S. Ličan),
 14. EKO PROJEKT (Mentorji: M. Hrovatin, M. Grahor in V. Husu),
 15. EKO KROŽEK 3., 4. in 5. razred (Mentorica: K. Đurković),
 16. HIPHOP, POP in LATINO 1. in 2. triletje (Mentorica: B. Jenko),
 17. FOLKLORA 1. do 5. razred (Mentorici: M. Rolih in I. Boštjančič),
 18. PRIPRAVE NA RAZLIČNA TEKMOVANJA (Učitelji mentorji),
 19. VESELA ŠOLA (Mentorici: Z. V. Pugelj in S. Kosič),
 20. ZDRAVA ŠOLA (Mentorica: B. Frank),
 21. LITERARNO GLASILO SATJE (Mentorica: H. P. Rosa),
 22. PLEZANJE (Mentorji: D. Dekleva in planinsko društvo),
 23. LITERARNE URICE 4. in 5. razred (Mentorica: D. B. Kaluža),
 24. ANIMACIJE, USTVARJALNE DELAVNICE (Mentorica: T. Vičič),
 25. RAČUNALNIŠKI KROŽEK – PROGRAMIRANJE 8. in 9. razred (Mentor: M. Grahor),
 26. KROŽEK ŠPORTA 1. in 2. razred (Mentorici: M. J. Mavrič in H. Primc),
 27. GLEDALIŠKI KROŽEK (Mentorici: G. B. Blokar in T. Hozner),
 28. LIKOVNI KROŽEK 4. in 5. razred (Mentorica: D. Čekada),
 29. MEDGENERACIJSKO BRANJE ( Mentorica G. B. Blokar),
 30. FOTO KROŽEK (Mentor: M. Grahor),
 31. NAŠA MALA KNJIŽNICA 3. in 4. razred (Mentorica: M. J. Slosar) in
 32. BRANJE Z NASMEHOM 3. razred (Mentorica: M. Prelec).

Časovno razporeditev posameznih dejavnosti si učenci lahko ogledajo na oglasnih deskah šole.