V letošnjem šolskem letu načrtujemo naslednje oblike šole v naravi in tečaje:

OBLIKA                              RAZRED….
TERMIN………………. KRAJ IZVEDBE……
10-urni plavalni tečaj 1. maj 2019 Debeli rtič
Tečaj smučanja 2. januar ali februar 2019 Platak
20-urni plavalni tečaj 3. 20. 5. – 24. 5. 2019 CŠOD Burja, Seča
Letna šola v naravi 4., OPP junij 2019 Selce
Zimska šola v naravi
5. 18. 12. – 21. 12. 2018 Cerkno
Naravoslovno – športni tabor
7. 19. 9. – 21. 9. 2018 CŠOD Dom Rak, Rakov Škocjan
Naravoslovni tabor
8. 8. 10. – 12. 10. 2018 CŠOD Trilobit, Javorniški Rovt, Jesenice