Vsak zase in vsi za vse!

Živimo v ustvarjalni šoli, kjer vsak dan iščemo nove, še boljše poti.

Rastemo v ljubezni, medsebojnem spoštovanju, hočemo doseči kakovost v vzgoji in izobraževanju, razvijati sposobnosti slehernega posameznika in oblikovati odgovoren odnos do sebe, drugih in življenja nasploh.