Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji.

1. ocenjevalno obdobje: – od 1. septembra do 31. januarja

2. ocenjevalno obdobje: – od 1. februarja do 24. junija

– od 1. februarja do 15. junija za učence 9. razreda

Ocenjevalne konference:

1. ocenjevalna konferenca: ponedeljek, 31. januar 2022

2. ocenjevalna konferenca: ponedeljek, 13. junij 2022 za učence 9. razreda

        –torek, 21. junij 2022 za učence ostalih razredov

Počitnice po šolskem koledarju so:

Jesenske: od 25. oktobra 2021 do 1. novembra 2021

Novoletne: od 27. decembra 2021 do 2. januarja 2022

Zimske:od 21. februarja 2022 do 25. februarja 2022

Prvomajske: od 27. aprila 2022 do 2. maja 2022

Poletne:od 25. junija 2022 do 31. avgusta 2022

Pouka prosti dnevi so predvideni:

31. oktober – DAN REFORMACIJE

1. november – DAN SPOMINA NA MRTVE

25. december – BOŽIČ

26. december – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

1. januar in 2. januar – NOVO LETO

7. februar – POUKA PROST DAN

8. februar – PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

18. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK

27. april – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

1. maj in 2. maj – PRAZNIK DELA

25. junij – DAN DRŽAVNOSTI

Sobote in nedelje

Informativna dneva v srednjih šolah:

– petek, 11. februar 2022 in

– sobota, 12. februar 2022

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite:

1. rok: 16. junij 2022 – 29. junij 2022 za učence 9. razreda

2. rok: 27. junij 2022 – 8. julij 2022 za učence od 1. do 8. razreda

3. rok: 18. avgust 2022 – 31. avgust 2022 za učence od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanja znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

1. rok: 3. maj 2022 – 15. junij 2022 za učence 9. razreda

1. rok: 3. maj 2022– 24. junij 2022 za učence od 1. do 8. razreda

2. rok: 18. avgust 2022– 31. avgust 2022 za učence od 1. do 9. razred