Interesne dejavnosti

Izbirni predmeti:

7-razred

8-razred

9-razred

Tekmovanja

Vozni red avtobusov

Šolska prehrana

Varna pot

Šolski zvonec

Raziskovalne naloge