Igrišče za gledališče

V šolskem letu 2017/18 smo se vključili v projekt Igrišče za gledališče 2.0, ki ga izvaja in koordinira zavod Bunker Ljubljana. Temeljni cilj projekta je predstavljanje in vnašanje vsebin sodobnega gledališča v šole po vsej Sloveniji z oblikovanjem modela kulturno-umetnostne vzgoje, ki temelji na vstopu umetnika v šolski prostor in njegovem sodelovanju z učiteljem. V projekt so vključeni učenci 3. triade, ki se v okviru gledališkega in literarnega kluba, tandemskih ur, kulturnih dni in šole v kulturi srečujejo z umetniki in skupaj z njimi spoznavajo ter sami ustvarjajo sodobno gledališče. Našo šolo je v preteklih letih obiskalo in z nami sodelovalo že več znanih slovenskih umetnikov, v šolskem letu 2020/21 je projekt usmerjen v izobraževanje učiteljev in v refleksijo dosedanjega dela. Projekt deluje s podporo Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskih socialnih skladov in traja tri šolska leta.

Nazaj na projekti.