Pouk na daljavo v 7. a

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od četrtka, 6. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 7. a razred izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni).  

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

mag. Ines Piljić, ravnateljica

V Ilirski Bistrici, dne 6. 1. 2022.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost